80yrPhysLogo long
80yrPhysLogo_small
abshead

EVENTS

abshead

EVENTS

Graduation Convocation Ceremony: Education Year 2015

Graduation Convocation Ceremony: Education Year 2015

20 Oct 2016 08:00 - 21 Oct 2016 17:00

(Save to cal)

TBA

Graduation Convocation Ceremony: Education Year 2015

กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับคณะวิทยาศาสตร์มีขึ้นวันที่ 21 ตุลาคม 2559
  • ปริญญาบันฑิต เข้ารับพระราชทานใน ช่วงเช้า
  • ปริญญามหาบันฑิต เข้ารับพระราชทานใน ช่วงบ่าย

ทั้งนี้ ในห้วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ของประชาชนชาวไทย ขอให้บัณฑิตและญาติพี่น้องแต่งกายและแสดงความยินดีอย่างสำรวมให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ทั้งนี้ของดดอกไม้ลูกโป่งของที่ละลึกที่ีมีสีสันสดใส และการร้องเพลงหมู่


ส่วนการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตขอให้จัดภายในอาคาร โดยตกแต่งอย่างเรียบง่ายที่สุด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ศุนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.0-22183364-5


alt


รายละเอียดเพิ่มเติม More Details
Sorry, no event images available.
physbridge
ADDRESS:
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University
254 Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
CONTACT US:
โทรศัพท์:  02-218-7550
โทรสาร:    02-253-1150
 
TEL: +(66)2-218-7550
FAX: +(66)2-253-1150
FOLLOW US: